Akupunktur har funnits i flera tusen år. Man har hittat spår av terapeutisk aktivitet från Shang dynastin i Kina, 1800 – 1600 år f Kr. Kineserna är pragmatiska och det som inte fungerar överger man ganska snart. Mot bakgrund av det är det intressant att konstatera, att akupunkturen fortfarande är en högst verksam och ofta använd behandlingsform, inte bara i Asien utan numera i hela världen.

Den västerländska medicinen, vår vanliga sjukvård, daterar sig tillbaka till 1600-talet. Idag kan man i allt större utsträckning med hjälp av modern forskning och mätutrustning påvisa t ex förekomsten av meridianer. Röntgenutrustning som kan åskådliggöra ett löpande förlopp i människokroppen kan påvisa vad som händer när en patient blir behandlad med akupunktur. Det som läkare/akupunktörer i årtusenden vetat om genom de resultat man har sett vid och efter behandlingar, kan nu i allt högre grad även påvisas med den tekniska utrustning som vi har tillgång till idag.

Vid ett besök hos en diplomerad akupunktör, görs en noggrann undersökning innan själva behandlingen med akupunkturnålar påbörjas. En ingående diagnos görs, där man använder sig av gamla och väl beprövade diagnostiska metoder, såsom t ex puls- och tungdiagnostik. Inom akupunktur strävar man alltid efter att med behandlingen uppnå en behaglig och sund balans av energiflödet i kroppen. Det som kallas Qi (chi:) och som enklast kan översättas med just energi.  

Kroppen har kortfattat tolv huvudmeridianer som försörjer de olika organen och funktionerna i kroppen med energi. Det är viktigt att det flödet är ostört för att man skall må bra, vara frisk, känna sig avslappnad och sova gott. Vid akupunkturbehandlingen frigörs endorfiner och man brukar känna sig behagligt avslappnad och lugn efteråt. 

Man använder sig av sterila engångsnålar som säkerställer en hög grad av hygien. Såsom diplomerad akupunktör innehar jag heltäckande patient- och ansvarsförsäkring genom mitt medlemskap i Svenska Akupunkturförbundet.